08.05.2019

Mednarodni študentski muzikološki kolokvij

V letošnjem študijskem letu Oddelek za muzikologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani gosti že tradicionalni trilateralni študentski muzikološki kolokvij, kjer bodo študentje muzikologije iz Gradca, Ljubljane in Zagreba predstavili svoja raziskovalna dela z različnih področij glasbe.

Press info

Mednarodni študentski muzikološki kolokvij
Foto: arhiv Oddeleka za muzikologijo FF Univerze v Ljubljani

Na pobudo prof. dr. Michaela Walterja iz Univerze Karla Franca iz Gradca in prof. dr. Daliborja Davidovića iz Akademije za glasbo v Zagrebu se je leta 2009 začel kolokvij študentov obeh ustanov. Izhodiščna zamisel srečanj je bila, da študenti dobijo mednarodno izkušnjo izmenjevanja mnenj o svojem delu, s katerim se ukvarjajo bodisi zunaj študijskih obveznosti bodisi pri seminarskih in magistrskih obveznostih ter pri delu na doktorskih disertacijah. Po prvih dveh srečanjih se je na pobudo prof. dr. Leona Stefanije pridružil tudi Oddelek za muzikologijo in od leta 2011 se srečanja odvijajo na eni od treh univerz.

Kolokvij bo potekal v petek, 10. 5., med 16.00 in 18.00 uro ter v soboto, 11. 5.,  med 10.00 in 12.30 uro v glavni predavalnici Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (535B).

PROGRAM:

Petek, 10. maj 2019

16.00:
Pozdravni nagovor

16.15–16.40
Iva Božić: The Role of Social Neworks in Promoting Careers of Singers of Popular Music

16.45–17.10:
Marija Tonković: Richard Wagner's influence on Modern Poetry

17.15–17.45:
Ena Hadžimerović: Simeon ten Holt - 'Canto Ostinato'

18.00:
Diskusija

19.30:
Koncert Orkestra slovenske filharmonije v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma

Sobota, 11. maj 2019

10.00–10.25:
Urška Rihtaršič: Aleatoric music in Slovenian post-war modernism

10.30–10.55
Susanne Sarah Göttlich: The songs by Wolfgang Rihm: An examplification of postmodernism and neo-romanticism

11.00–11.25:
Odmor

11.30–11.55:
Bettina Johne: Travelling opera companies in San Francisco between the visit of Mapleson's Opera Company and the earthquake 1906 - findings, sources and research questions

12.00-12.30:
Iris Kapeller: The symphonies of Ludwig van Beethoven in selected biopics of the composer

13.00:
Kosilo in refleksija