21.03.2022

Razvijaš novo glasbeno storitev? Prijavi se na HEMI Incubator!

V okviru mednarodne mreže HEMI je objavljen razpis za razvijanje novih glasbenih storitev. Objavljena sta dva programa, pospeševalnik in inkubator, rok za prijavo je 10. april.

SIGIC

hemi

HEMI je mreža, ki obsega devet držav: Estonijo, Poljsko, Češko, Madžarsko, Slovenijo, Romunijo, Srbijo, Severno Makedonijo in Grčijo. Njen namen je krepitev in razvoj glasbenega sektorja v Centralni in Jugovzhodni Evropi, pri čemer je za podporo namenjenih več razvojnih mehanizmov. Eden teh je HEMI Incubator, program usposabljanj za razvoj novih storitev, povezanih z glasbenim sektorjem. 

Če imate idejo, ki je povezana s storitvijo v glasbenem poslu in jo želite razvijati s pomočjo mednarodno priznanih strokovnjakov, imate možnost prijave na dva programa HEMI Incubatorja: 

A) Pospeševalnik

Pospeševalnik je namenjen razvoju novih glasbenih storitev (start-up). Prijavijo se lahko glasbeni profesionalci, društva, zavodi ter majhna in srednja podjetja, ki delujejo v glasbenem sektorju oziroma razvijajo storitev, ki je povezana z glasbenim sektorjem. Prijavitelji morajo biti rezidenti ene izmed devetih HEMI držav oz. imeti državljanstvo, vkolikor bivajo izven HEMI regije. Prijavitelji morajo biti polnoletni, izkazati morajo tudi tri leta delovanja v glasbenem sektorju. 

B) Inkubator

Inkubator je namenjen nadaljnjemu razvoju že obstoječe storitve, ki jo želite nadgraditi ali širiti. Prijavitelji so v tem primeru lahko le pravne osebe (društvo, zavod, podjetje), ki imajo registrirano opravljanje dejavnosti v eni izmed devetih HEMI držav. 

HEMI želi s HEMI Incubatorjem spodbujati glasbeno podjetništvo, povezovati regionalne glasbene trge ter stimulirati nastajanje novih glasbenih storitev v HEMI regiji. Izbrani projektu bodo deležni: 

  • individualnih posvetov z izbranimi področnimi strokovnjaki, 
  • skupinskih online in fizičnih delavnic
  • srečanja vseh izbranih na festivalu Athens Music Week v mesecu juniju (Pospeševalnik in Inkubator) ter na festivalu Linecheck Milano (samo Inkubator),
  • posredovanja uporabnih kontaktov glasbenih profesionalcev iz HEMI regije,
  • vpogleda v značilnosti glasbenih sektorjev držav iz HEMI regije, 
  • akreditacija za dogodke pod okriljem HEMI in 
  • finančne spodbude za nadaljnji razvoj (izbrani bodo trije projekti iz sklopa Pospeševalnik in trije iz sklopa Inkubator). 

Rok za prijavo na razpis je 10. april. Bolj določne informacije ter povezavo na obrazec za prijavo najdete TUKAJ.

Seznam ekspertov, ki bodo izvajali mentoriranja najdete TUKAJ

Mrežo HEMI podpira Evropska unija iz programa Kreativna Evropa.