26.10.2021

Vprašalnik mreže European Music Exporters Exchange

Vprašalnik za spoznavanje razmer ob projektu finančne pomoči za okrevanje glasbenega sektorja v EU.

SIGIC

MusicAIRE

Inova+ in European Music Council (EMC) sta najavila lansiranje evropskega projekta MusicAIRE za okrevanje glasbene industrije, ki jo je prizadela ekonomska kriza kot posledica pandemije korona virusa. Vsota pomoči bo vsaj 2,2 milijona, najvišja vsota, ki jo lahko prejme posamezna organizacija oz. projekt pa je 55.000 €.

Ker si pripravljalci projekta želijo čimbolj spoznati razmere v posameznih sektorjih in regijah, da bi lahko denarno pomoč čim bolj učinkovito razporedili, so pripravili VPRAŠALNIK, za katerega priporočamo, da ga zainteresirani subjekti izpolnijo. Hvala!