27.03.2017

Avdicija za prosto delovno mesto "Timpanist"

Javni zavod Slovenska filharmonija razpisuje prosto delovno mesto timpanista. Rok za prijavo: 24. april.

Tanja Benedik

Avdicija za prosto delovno mesto "Timpanist

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),  Javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

 
objavlja razpis za prosto delovno mesto
Solist(timpanist) v simfoničnem orkestru Slovenske filharmonije

Pogoji za zasedbo:
- visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
- 2 leti delovnih izkušenj,
- uspešno opravljena avdicija, ki bo v sredo, 3. maja 2017 ob 13.30 uri, v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. 

Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

Več informacij: TUKAJ