26.07.2022

Glasba v črkah: Klavirska glasba Josipine Urbančič Turnograjske v notah

Izza arhivov ljubljanskega NUK-a je zdaj štiri večdelna dela za klavir solo na novo transkribiral in priredil naš skladatelj in pianist ter pedagog Bojan Glavina.

Franc Križnar

Bojan Glavina: Zbrana dela za klavir Josipine Urbančič Turnograjske

Josipina Urbančič Turnograjska (1833–1854) je bila omikana in narodno zavedna pripovednica, pesnica, pianistka in skladateljica. Skrivnosti glasbe ji je razkril skoraj neznani Alojz Potočnik, s tem da je imela še dva domača učitelja na gradu Turn (Preddvor), in sicer Janeza Kastelca in kaplana Lovra Pintarja. Pot njenega glasbenega udejstvovanja je moč razbrati iz treh literarnih del Mire Delavec Touhami s transkripcijami pisem, izmenjanih med Turnograjsko in njenim bodočim soprogom, Lovrom Tomanom (Nedolžnost in sila, 2004, Moč vesti, 2009 in Šepet rdeče zofe, 2011). Za seboj ni imela nobene profesionalne glasbene, kaj šele kompozicijske šole, a je kljub temu dosti prispevala k domačemu glasbenemu bogastvu. Pretežno v klasiko usmerjene so Tri rožice (na Tomanovo besedilo), med klavirskimi najdemo dela Zoridanka, Spominčice, Napitnica, Zorana, Zdravljica (za solista, zbor in klavir), potem imamo samospev Občutki in štiri valčke v zbirki Milo/s/tinke, baje pa je snovala tudi spevoigro-opero Črtomir in Bogomila. Njen glasbeni opus se je ohranil zgolj v rokopisih (hranijo ga v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani). Delno se o vseh njenih dosežkih lahko poučimo v dveh zbornikih, ki sta v letih 2018 in 2021 izšla ob simpozijih v Preddvoru (izd. Kulturno društvo »Josipine Turnograjske«, ur. M. Delavec Touhami in F. Križnar). 

Ker se je njeno življenje izteklo že pri enaindvajsetih letih, ni mogla razviti vseh svojih kvalitet, njeni glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost sta ostali še najbolj zastrti. Iz NUK-ovih arhivov je zdaj štiri večdelna dela za klavir solo na novo transkribiral in priredil skladatelj, pianist in pedagog Bojan Glavina. Note je izdala Založba Bogataj v Idriji v sodelovanju s Kulturnim društvom »Josipine Turnograjske« iz Preddvora. Spremno besedo k izdaji Zbrana dela za klavir sta prispevala B. Glavina in M. Delavec Touhami. Slednja je s svojim knjižnim in znanstvenim opusom ter kar tremi doktorati, v katerih se marsikje dotika prav Turnograjske, veliko storila za popolnejšo predstavo o tej prezgodaj umrli ustvarjalki. Vsa štiri objavljena dela – Spominčice, Milotinke, Zoranka in Zoridanka – so v plesnih oblikah, valčkih in polkah, in so bila namenjena igranju v ožjem krogu, saj gre za salonsko glasbo. Skladbe so nastale v zadnjih letih skladateljičinega mladega življenja (1850–54). Da je bila avtorica vešča v igranju klavirja, pričajo zapisi in fakture skladb ter pianistično udobje in izbor tonalitet (Es- in Des-dur, f-mol …) z zahtevnimi pasažami in akordi. Uvodne Spominčice sestavlja šest kratkih valčkov, z uvodom in kodo. Skladba ima malo dinamičnih oznak, artikulacij in uporabe pedala. Tudi Milotinke vsebujejo šest valčkov s počasnim 6-taktnim uvodom. Gre za pretežno lirično vzdušje z melodičnimi plesnimi utrinki. Sklepni Zoranka in Zoridanka sta kratki polki lahkotnega značaja, pri čemer je prva tehnično in interpretacijsko zahtevnejša. Avtorica je celotni klavirski opus imenovala »glasbenke«. Gre torej za šopek lahkotnih zvočnih utrinkov, v katerih očarajo čistost harmonij, plesne melodije ter nežnost in milina izrazov. 

S to izdajo opus, ki je bil nekdaj zasebni oziroma salonski, postaja del splošne javne kulturne in posebej glasbene dediščine.