07.11.2023

Kako zveni "vaša" glasba? Pripadnost, skupnosti in identitete v popularni glasbi v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi

Mednarodna konferenca z naslovom: Kako zveni "vaša" glasba? Pripadnost, skupnosti in identitete v popularni glasbi v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi bo potekala 9. in 10. novembra 2023, na Fakulteti za družbene vede, v predavalnici 23.

Press Info

Kako zveni "vaša" glasba? Pripadnost, skupnosti in identitete v popularni glasbi v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi

V zadnjih treh desetletjih so študije iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope obogatile področja študij popularne glasbe, zvočnih študij, kulturnih študij in etnomuzikologije ter ponudile vpogled v zapletene preplete med glasbenimi praksami, industrijo in občinstvi na eni strani ter različnimi vidiki pripadnosti, identifikacije in oblikovanja skupnosti na drugi strani. Analize sodobne lokalne in regionalne popularne glasbe – kot so turbofolk, avstropop, čalga, manele, tallava, srbski trapfolk, bolgarski trap, slovenska narodnozabavna glasba itn. – zagotavljajo neprecenljiv vpogled v množico glasbenih in zvočnih pokrajin v regiji. Predstavljajo pa tudi odskočno desko za nadaljnje raziskovanje mehanizmov, vpliva in arhitektur pripadnosti, identifikacij in skupnosti v tem raznolikem prostoru, ki ga je zgodovinsko zaznamovala živahna dinamika prelomov, prekinitev in povezav.

Namen konference je preučiti, kako se identitete, skupnosti in pripadnosti oblikujejo, ohranjajo in pogajajo na polju popularne glasbe, pri čemer srednja, vzhodna in jugovzhodna Evropa služi kot oporna točka. V tem kontekstu si konferenca prizadeva razkriti, kako se pojem "naše" prepleta z glasbo in ustvarja različne opredelitve "naše glasbe", ki se lahko nanašajo na različne referenčne točke, od naroda do soseske, od ene zvrsti do druge, od kluba do spletnih kanalov.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Več podrobnosti o konferenci in natančen program si lahko ogledate na povezavi.