30.07.2020

Ljudje si želijo kulture v živo!

Kino Šiška objavlja rezultate ankete o vplivu COVID-19 na obiskovanje kulturnih prireditev in alternativnih oblik izvajanja kulturnih aktivnosti v Sloveniji.

Press info

KŠ - anketa

Znani so rezultati prve ankete o vplivu COVID-19 na obiskovanje kulturnih dogodkov v Sloveniji. Anketa je potekala med 10. in 28. junijem 2020 preko spleta, analiza pa temelji na odgovorih 2207 respondentov. 

Naj spomnimo: organizatorji kulturnih dogodkov so se v preteklih mesecih ob pojavu in širitvi novega korona virusa znašli v nezavidljivem položaju. Poleg vseh ukrepov in priporočil, ki jim v tem trenutku ne omogočajo nemotenega izvajanja dela v polnem obsegu se sprašujejo tudi o tem, kako o vračanju na prizorišča razmišljajo za njih najpomembnejši – obiskovalci. Zato so v preteklih mesecih so Kino Šiška, Gledališče Glej, Center za kreativnost in Slovensko mladinsko gledališče v sodelovanju s strokovnjaki s področja statistike pripravili krajšo anketo, s katero želijo prepoznati ključne vidike za obiskovanje kulturnih dogodkov po delni sprostitvi ukrepov za preprečevanje širitve virusa COVID-19. Zanimalo jih je, katere ukrepe so obiskovalci pripravljeni upoštevati ob obiskovanju dogodkov oziroma želijo, da jih zagotovijo organizatorji.

V času epidemije in zaprtja prizorišč so producenti in organizatorji dogodkov svojim naslovnikom na spletu ponudili različne oblike svojih siceršnjih aktivnosti; spletne prenose koncertov, arhivske posnetke predstav, živa branja, brskanje po arhivih itn. Odgovori vprašanih so nedvomno pokazali, da si ljudje želijo kulturnih dogodkov v živo in da jih spletni prenosi oziroma dogodki na spletu ne bodo mogli nadomestiti – lahko so le delno nadomestilo za živo umetnost. V primeru ponovnega zaprtja prizorišč potencial za plačilo spletnega prenosa kulturnih vsebin sicer obstaja, vendar odgovori anketirancev dajo vedeti, da dogodkov na spletu v veliki večini ne nameravajo plačevati enako kot dogodkov v živo. Pri določanju cene imajo največ prostora organizatorji koncertnih prenosov na spletu, najmanj pa organizatorji filmskih projekcij. Producenti in organizatorji bodo najverjetneje morali začeti razmišljati tudi v smeri prilagajanja vsebin načinu spremljanja vsebin na spletu ter premisliti, ali so le prenosi oziroma predvajanje arhivskih posnetkov tisto, za kar bi odjemniki bili pripravljeni plačati. 

Obiskovalci so se na prizorišča, predvsem zunanja, pripravljeni vračati relativno hitro. Obstajajo statistično pomembne povezave med stopnjo strahu in obiskovanjem dogodkov glede na prostorsko izbiro izvajanja dogodka; dogodkom na prostem so naklonjeni tudi ljudje z več strahu nasproti virusu. To je zelo spodbudno, saj je bila anketa izvedena v času, ko je bila javnost že zelo dobro obveščena o načinih širjenja virusa, vendar so kljub temu izkazali pripravljenost za vračanje na kulturna prizorišča.

Več o ugotovitvah ankete si preberite tukaj.