29.06.2018

Marjan Kozina, novi častni član Slovenske filharmonije

Ob 70-letnici povojnega delovanja se bo Slovenska filharmonija s koncertom poklonila častnim članom Slovenske filharmonije in njenih predhodnic – Academiae philharmonicorum ter Filharmonične družbe.

Maia Juvanc

Marjan Kozina, novi častni član Slovenske filharmonije

Jubilej je priložnost, da se ustanova s častnim članstvom zahvali Marjanu Kozini, ki je s svojo pobudo omogočil ustanovitev Slovenske filharmonije in je po drugi svetovni vojni postal njen prvi upravnik.

Kozinovo komponiranje je pomembno zaznamovalo slovenski glasbeni prostor, čeprav ne ravno z novostmi oz. s prelomom s tradicijo, temveč prav obratno z izrazito naslonitvijo na dediščino poznega 19. stoletja, s katero je lažje nagovoril širok krog občinstva. Njegov opus je izjemno raznolik, saj vsebuje samospeve, zbore, otroško glasbo, opere in predvsem pomembna orkestrska dela, ki zrcalijo  njegov prefinjen občutek za inštrumentacijo in zvočno barvo. Pionirsko je zaznamoval tudi področje filma. Bil je prvi vidnejši skladatelj filmske glasbe na Slovenskem, ki nam še danes ostaja v spominu s svojima priljubljenima pesmima iz slovenskega filma, Kekčevo pesmijo in Mojčino pesmijo.

V zgodovino se je Kozina vpisal predvsem s simfonizmom, ki ga ugledno zastopa njegova Simfonija, sestavljena iz cikla štirih simfoničnih pesnitev, ki se vsebinsko navezujejo na vojno obdobje. V pomenljivem in širše znanem tretjem stavku, simfoničnem scherzu Bela Krajina, se vsebinsko navezuje na folklorni material (Došel je došel zeleni Jure, Igraj kolce). Programska zasnova simfoničnega cikla v prvih dveh stavkih z naslovom Ilova gora in Padlim poslušalca najprej popelje po krvavih bojiščih in nato v Beli krajini »ponovno posije sonce in dekleta zaplešejo starodavno kolo«, kot se je izrazil skladatelj.

Belo Krajino bomo slišali na koncertu, ki bo v sklopu prireditev Festivala Ljubljana potekal v torek, 3. julija 2018 ob 20. uri v Slovenski filharmoniji v Dvorani Marjana Kozine. Prisluhnili bomo tud Koncertu za violončelo in orkester v D-duru Franza Josepha Haydna ter Simfoniji št. 6 v F-duru oz. Pastoralni simfoniji enega od častnih članov Filharmonične družbe, Ludwiga van Beethovna. Slednjo so člani Filharmonične družbe prvič izvedli v Ljubljani leta 1818.  Beethoven je Filharmonični družbi poslal prepis partiture z lastnoročnimi popravki. Leto pozneje so filharmoniki skladatelju podelili diplomo častnega člana.

Kopija partiture, ki jo danes hrani Narodna univerzitetna knjižnica v Ljubljani, bo na ogled v avli Slovenske filharmonije.

Program bo izvajal Orkester Slovenske filharmonije pod taktirko ruskega dirigenta Dmitrija Lissa, ki se je v novembru 2016 že predstavil naši abonmajski publiki. Kot solistka bo prvič v Ljubljani nastopila vrhunska britanska violončelistka Natalie Clein.