24.08.2017

Objavljen je predlog Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025

Javna razprava je odprta do 30. septembra 2017.

SIGIC

Nacionalni program za kulturo

Ministrstvo za kulturo je objavilo predlog Nacionalnega programa za kulturo, temeljnega strateškega dokumenta za področje kulturne politike v obdobju 2018 - 2025. 

Kot je ministrstvo zapisalo na svoji spletni strani, je ključen strateški cilj NPK za obdobje 2018–2025 "vzpostaviti drugačen status kulture, usklajen na eni strani z dejstvom, da kultura nima več iste vloge, kot jo je imela do osamosvojitve Slovenije, in na drugi z javnim interesom za kulturo, ki izhaja iz potreb nacionalne skupnosti, ki jo tvorijo vsi državljani Republike Slovenije skupaj s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Ob tem je treba vzpostaviti pogoje za to, da bodo javnost in ljudje, ki odločajo, prepoznali in priznali nujnost te spremembe in razvojni potencial kulture."

Ministrstvo bo v okviru javne razprave do 30. septembra zbiralo odzive, pripombe in predloge javnosti na objavljen strateški dokument. Odzive je mogoče posredovati preko spletne pošte na naslov gp.mk@gov.si ali po pošti na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Povezava do predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018-2015