31.10.2021

Danes poslušamo: Reformacija

Danes obeležujemo dan reformacije, ki nas opozarja o pomenu slovenskega jezika.

SIGIC

Danes poslušamo: Reformacija
Foto: Gašper Zakrajšek

Uredništvo: Trubar velja za osrednjo osebnost protestantskega gibanja, je avtor prvih slovenskih knjig, Katekizma in Abecednika. Zgledoval se je po nemških reformatorjih, ki so izdali veliko pesmaric. Tudi sam jih je pisal, prevajal in izdajal. Poleg tega je bil tudi pobudnik oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora.

Primož Trubar, prir. Teja Merhar - Nu pujte, pujte vsi ludje, Katekizem 1550, MePZ Akademije za glasbo  (2017)                                                                                            

Uredništvo: Začetki protestantizma segajo v 1517, ko je nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, s katerimi je zahteval cerkveno prenovo. Zahteval je ne samo versko, temveč tudi politično in kulturno reformo. Med zahtevami je bila tudi ta, da se vsem omogoči branje Svetega pisma v materinem jeziku, to pa je bilo ključnega pomena za razvoj književnosti v mnogih jezikih, tudi slovenskem.

Primož Trubar, prir. Ivan Florjanc: Oča naš, kir v nebesih sidiš, Katekizem 1550, Komorni zbor Radia Slovenija, dir. Sebastjan Vrhovnik (Protestantski napevi, 2011)

Uredništvo: Predgovor h Katekizmu, prvi slovenski knjigi iz leta 1550, Trubar začenja z besedami: »Vsem Slovencem gnado, myr, milost inu pravu spoznanje božje.« V knjigi pa je zapisal verske nauke, pesmi vključno z melodijami, litanije, dve kolekti ter pridigo. Snov je črpal iz različnih virov, knjigo pa izdal pod psevdoimom Philopatridus Illiricus, kar pomeni rodoljub ilirski. S to oznako je nakazal, da spada med južne Slovane. 

Primož Trubar – Litania in alio tono, Ta celi catehismus, 1574, Komorni zbor Radia Slovenija, dir. Sebastjan Vrhovnik (Protestantski napevi, 2011)

Adam Bohorič, prir. Uroš Krek– Jutranja pesem, Ta celi catehismus, 1584, Komorni zbor Radia Slovenija, dir. Sebastjan Vrhovnik (Protestantski napevi, 2011)

Uredništvo: Ta celi catehismus, eni psalmi je zbirka protestantskih pesmi iz 1574, ki je predelava prejšnjih iz leta 1967, leta 1563 pa je izšla pesmarica Ena duhovska pejsen zoper Turke. Kasneje pa je leta 1584 izšla še nova enačica Ta celi catehizmus, eni psalmi inu tih vegših godij stare inu nove kerščanske pejsni, od P. Truberja, S. Krelja inu od drugih zložena inu z dostimi lepimi duhovnimi pejsmi pobulšane, ki jo je uredil Jurij Dalmatin.

Jararaja – Trubar (2010)

Uredništvo: Pojavljajo se zanimivi pristopi k poučevanju slovenske književnosti – tudi s pomočjo glasbe. Prav tako se glasbenim izvajalcem porajajo nove ideje, kako približati tematiko mladini. Ena takih je skupina Jararaja, ki je pripravila predstavo Trubar in drugi trubadurji slovenske kulture. Poleg Primoža Trubarja so uglasbili še življenje in delo Janeza Vajkarda Valvasorja, Jurija Vege, Riharda Jakopiča in Ivane Kobilca, Jakoba Petelina Kranjca, Jožeta Plečnika, Franceta Prešerna, Ivana Cankarja, Valentina Vodnika, Ite Rine in Edvarda Kocbeka.

3. h Gimnazije Bežigrad - Reformacija (2018)


Uredništvo: Takole pa se je projektne naloge o reformaciji v rap videospotu, v katerem Primož Trubar stresa rime iz rokavov, leta 2018 lotil 3. h razred Gimnazije Bežigrad. Zanimivo, ni kaj reči.