12.07.2021

Glasba v črkah: Tkanje življenjske energije, duha in telesa

Ob začetku letošnje pomladi je dr. Mira Omerzel Mirit v okviru 50-letnice raziskovanja in predstavljanja slovenske ter svetovne duhovne in glasbene dediščine predstavila 1. knjigo iz zbirke Sozvočja življenja duhovnosti in znanosti.

SIGIC

Tkanje življenjske energije, duha in telesa

Mira Omerzel - Mirit je doktorica muzikoloških znanosti, univ. dipl. etnologinja, etnomuzikologinja, samostojna raziskovalka, pisateljica, duhovna učiteljica, glasbenica, zvočno-energijska terapevtka, kozmična telepatka – medij za prenos Univerzalne življenjske energije – slišnega in neslišnega Univerzalnega frekvenčnega valovanja ter ustanoviteljica ansamblov Trutamora Slovenica in Vedun ter Katedre za razvoj zavesti in (samo)zdravljenje z zvokom Veduna. Mirit je avtorica številnih etnomuzikoloških študij, še zlasti o ljudskih glasbilih, ter pionirka v raziskovanju razsežnosti in moči zvoka na Slovenskem in v svetu.

Nova knjiga Tkanje življenjske energije, duha in telesa s podnaslovom Prezrta sporočila življenja in smrti, zvočno - energijskega napajanja, kriznih situacij, bolezni in bolečine, je namenjena času, ki ga živimo. To je prva iz serije desetih knjig Sozvočja življenja duhovnosti in znanosti. Živimo v izjemnem času, v katerem večina hoče zaživeti po starem, toda Mirit opozarja, da po starem več ne bo šlo kot do sedaj, ker nas v bodoče čakajo velike spremembe. Do sedaj so se vse preveč poudarjale klimatske spremembe, gospodarske spremembe itd., skoraj nič pa ni bilo slišati o duhovnih transformacijah, ki trenutno potekajo na zemlji. Če hočemo reševati materialni svet, se moramo najprej potopiti v duhovne sfere. Predvsem se moramo rešiti onesnaženosti, ki ni zgolj okoljska temveč tudi emocionalna, mentalna, miselna in energijska. Z blokado energijskega polja, nam prične usihati energijska pretočnost, rezultirat tega pa je ranljivost na vseh nivojih.

Vse kar v življenju ustvarjamo se spočne na duhovnih ravneh, tudi glasba. Knjiga odstira tudi prvinske moči zvoka ter razlike med medicino telesa in medicino duha, ki se končno vse bolj sestavljata v celovitejšo znanost, pojasnjuje pa jo tudi nova znanstvena disciplina etno−arheo−medicinska in vibracijska muzikologija, ki zaobjema vse življenjske danosti. Znanost se bo morala začeti ukvarjati tudi z raziskovanjem neoprijemljivih, neslišnih in nevidnih tokov, ki nam prinašajo mnoge dobrobiti za življenje. Vse to se sliši kot utopija, toda po mnenju Mire Omerzel Mirit, to ni.

Ekološko usmerjena knjiga, ki v veliki meri sloni na tradicijah in kulturah sveta, ima 400 strani. Prav na našem področju smo bili prvi, ki smo pozabili na staroslovenska oz. staroslovanska znanja. Ta so bila tolerantna do drugačnosti. Na koncu knjige Mirit podaja naravne vaje oz. nas uči, kako si lahko okrepimo duhovne potenciale. Mira zagovarja spontanost, tudi v glasbenem muziciranju, ta nas popelje v višje svetove resničnosti ter nas vzdigne v sfere nad snovnim svetom.


Naslednja knjiga v nizu, ki jih izdaja Inštitut Sventovid, bo nosila naslov Živeti v inteligentnem vesolju. Govorila bo kozmičnih, duhovnih in telesnih načelih ter o spopadanju z egom in lastnimi primanjkljaji razmišljanja in o tem kaj življenje sploh je. Zelo se veselimo tudi tretje knjige, ki se bo imenovala Zvok in tišina življenja. Govorila bo o zvoku kot čudežnem orodju, ki lahko proizvaja čudesa, če je pa nepravilen, pa je lahko rušilen in uničujoč. Omerzelova ugotavlja, da današnja popularna žal vse preveč ruši harmonijo ljudi, saj nas le uglašeni zvoki v sozvočju z naravo, zemljo in kozmičnimi svetovi lahko napolnijo z mirom, srečo in blagostanjem.