26.07.2021

Glasba v črkah: Združene Države Poezije

Knjiga Združene Države Poezije je odtis dvanajstih let druženja pesnikov in glasbenikov na festivalu enakega imena, ki letno poteka v Rušah, ki so hkrati zavetje tudi znanega KantFestivala.

SIGIC

Združene Države Poezije

V knjigi si po abecednem redu sledijo pesniki in pesnice ter kantavtorji in kantavtorice. Slednje zastopajo: Peter Andrej, Viki Baba, Dani Bedrač, Jovica Ilić, Ksenija Jus, Jani Kovačič, Bojan Sedmak idr. 

Gre za pesniško kompilacijo, katere pomembnost urednik Peter Andrej utemeljuje z besedami: "Šele v teh zaklenjenih časih, ko sedimo vsak v svoji temeljni družneni celici, prilepljeni na ekran in šele sedaj, ko polagamo upe v to, da se srečamo vsaj v časovni kapsuli, postaja jasno, kako pomemben je prostor, po katerem se svobodno lahko gibljeta telo in duh. Prostor za stike in dotike. Prostor za misel in njeno materializacijo, za knjige, za črke in besede, podobe in glasove, zvoke in otroke in za akrobacije. Prostor v katerm si lahko to ti. Prostor, tudi če nima strehe in zidov, da lahko vsaj greš levo ali desno, naprej ali nazaj. Ali pač nikamor. In ta knjga je prostor, v katerm je odtisdvanajstih let druženja pesnikov in glasbenikov."

Omeniti velja, da je knjiga sestavljena iz dveh delov. Drugi del prinaša prevode treh pesmi (Ob jesenkem ekvinokciju, Moj ded, Pesem o rasti) obče znanega ruškega pesnika Janka Glazerja v mongolski, holandski, makedonski, italijanski, angleški, albanski, kurdski, romski, francoski, srbski, nemški, hrvaški. španski, bolgarski, madžarski in arabski jezik, ki so ga gostujoči pesniki prevajali ravno v okviru festivala Združene Države Poezije oz. Glazerjevih dnevov. Omenimo, da je Glazerjeva poezija doživela tudi kar nekaj uglasbitev, ravno omenjeni Peter Andrej je izdal celo konceptualni album Glazerjevih uglasbitev Pohorske poti (2003); nekatere uglasbitve pa je nato reaktualiziral tudi na albumu Povabilo na čaj (2006).