30.05.2018

Jani Golob praznuje 70. obletnico

31. maja se bo v Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije odvil koncert v znamenju skladateljeve okrogle obletnice.

Maia Juvanc

Jani Golob praznuje 70. obletnico

Orkester in Zbor Slovenske filharmonije bosta pod taktirko dirigenta Marka Hribernika poleg Golobove Maše v C-duru, ki je bila prvič izvedena pred  natanko desetimi leti, krstno izvedla skladateljevi dve novi deli: Koncert za harfo in orkester in simfonično pesnitev Stari pil.

Koncert za harfo in orkester bo kot solistka interpretirala harfistka Mojca Zlobko Vajgl, pri izvedbi Maše pa se bodo orkestru in zboru pridružili še štirje vokalni solisti, sedanji oz. nekdanji člani Zbora Slovenske filharmonije: Monika Fele, Urška Bernik, Martin Logar in Tomaž Štular.

Jani Golob (1948) je sprva deloval kot aranžer, kasneje pa je začel ustvarjati tudi lastno avtorsko glasbo. Sedaj njegov raznolik opus obsega resno, popularno in jazzovsko glasbo. Poleg komornih in orkestralnih del sklada tudi solistično, zborovsko, operno, scensko, filmsko in priložnostno glasbo, ki vključuje različne slovenske oglase, televizijske avize in podobno.

Med njegova odmevnejša dela sodijo Štiri slovenske ljudske pesmi (1979 in 2005), Koncert za violino in orkester (1998), balet Krst pri Savici (1989) ter opere Krpanova kobila (1992), Medeja (1999) in Ljubezen kapital (2010).