10.01.2017

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. Rok za prijave: 6. februar 2017

SIGIC

Ministrstvo za kulturo

Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi so namenjene ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter povečanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.

Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore samozaposlenim v kulturi za izvedbo njihovih projektov ali/in aktivnosti za pripravo projektov (ki mora predstavljati zaokroženo celoto), na podlagi predloženega delovnega načrta.

Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo). Vrednost delovne štipendije je določena v višini 3.000,00 EUR bruto, okvirno bo podeljenih 50 delovnih štipendij v skupnem znesku 150.000,00 EUR.

Vse o razpisu, pogojih in kriterijih izbora: TUKAJ