05.11.2015

Kulturni bazar 2016

Kulturni bazar bo prihodnje leto 31. marca. Osrednja tema bo PISMENOST.

Peter Baroš

Organizatorji vabijo kulturne ustanove k oddaji predlogov za splošne kulturno-umetnostne vsebine. 

Navodila za pripravo programskih opisov: Predlagane vsebine morajo biti zasnovane kot celosten kulturno-vzgojni dogodek (priprava, izvedba, refleksija).

Predlagate lahko vaše glasbene vsebine in produkcije, ki bi jih lahko uvrstili v:

1/ PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA za strokovne delavce v izobraževanju in kulturi,

2/ SPREMLJEVALNI PROGRAM ZA STROKOVNE DELAVCE in PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO NA RAZSTAVNIH PROSTORIH,

3/ PODATKE O KONCERTIH, ki jih 31. marca 2016 izvajate v matičnih ustanovah in bi jih lahko uvrstili v ponudbo programov strokovnega usposabljanja.

Rok za oddajo predlogov je 18. november 2015.

Izbor bo naredil programski odbor KB, predlagatelji bodo prejeli povratne informacije do 17. decembra 2015.

Tukaj najdete tudi Izjavo ustanove o sodelovanju za sodelujoče na Kulturnem bazarju 2016.