02.10.2014

Za Zvezo Glasbene mladine Slovenije je 45 let uspešnega delovanja

Zveza je bila ustanovljena leta 1969, od leta 1992 pa je samostojna članica mednarodne zveze Glasbenih mladin. Letošnjo obletnico bo zaznamovala vrsta že utečenih, a tudi izrednih dogodkov.

Tanja Benedik

V Sloveniji sta edino Glasbena mladina Slovenije in Glasbena mladina ljubljanska tisti, pri katerih so vse moči uperjene k sistematičnemu razvoju programov za mladino, ki so vrh vsega še močno povezani s šolskim glasbenim kurikulom. (Foto: Odzven)
Foto: Odzven

Zveza je bila ustanovljena leta 1969, od leta 1992 pa je samostojna članica mednarodne zveze Glasbenih mladin. Letošnjo obletnico bo zaznamovala vrsta že utečenih, a tudi izrednih dogodkov. Na novinarski konferenci so jih predstavili Matej Zupan (predsednik), Nenad Firšt (generalni sekretar), Branka Novak (vodja programov), Uroš Mijošek (producent) in Veronika Brvar (urednica revije Glasna).

Zveza Glasbene mladine Slovenije se umešča v sam vrh glasbenega dogajanja v Sloveniji, kar nam pove že nekaj faktičnih podatkov: 45 let in več kot 400 koncertov v okviru simfoničnih matinej s 320.000 mladimi poslušalci, blizu 7.000 glasbenomladinskih izobraževalnih programov in delavnic, 45 letnikov revije (od časopisa Glasbena mladina preko revije GM in Muske do zdajšnje Glasne), 23 sezon koncertnega cikla GM oder z več kot 500 koncerti in 300 izbranimi mladimi glasbeniki, več kot 70 krstnih izvedb skladb slovenskih skladateljev, 21 glasbenomladinskih taborov z mednarodno udeležbo, 10 kvizov in 3 Glasbene olimpijade.

Tudi letos se nadaljuje cikel Simfoničnih matinej GMS z orkestrom Slovenske filharmonije. Koncerti so povezani z učnimi načrti v osnovni in srednji šoli in trajajo od 45–60 minut. V njih sodelujejo solisti, dirigenti mlajše generacije, zbor in znani povezovalci (Uroš Smolej, Pavle Ravnohrib, Boštjan Gorenc – Pižama, Andrej Rozman – Roza). Letos bodo koncerti štirje, in sicer bomo lahko slišali vse od opere do muzikala in Sedem veličastnih ter dva že znana – Čudoviti svet glasbil ter Glasbeno kraljestvo živali. Vsi koncerti so že razprodani (18.000 mladih obiskovalcev).

Sklop Program + prinaša 40 programov, od stalnice Glasbena torta (sodelovanje s KGBL) do novosti Jaz sem ti, program, ki je nastal ob Kulturnem bazarju in je naletel na dober odziv. S strani šol se je izkazalo, da so programi zelo primerni za to populacijo.

V sklopu Koncert, ki pride k vam je 40 programov za različna starostna obdobja. Izvajalci pridejo v šolo, vzpostavi se pristen stik z izvajalci, iz tega pa se lahko razvijejo celo delavnice ali kulturni dnevi.

Tudi v 24. sezoni cikla GM oder bodo nastopili izjemni mladi glasbeniki, študentje Akademije za glasbo ali tisti, ki študirajo v tujini. Nastopilo bo 6 zasedb/glasbenikov, pri čemer eno mesto pripada zmagovalcu Temsiga. Nastopajoče izbira strokovna žirija, ki pri tem poleg izvajalske kakovosti gleda tudi na izvirnost koncertnih sporedov in upoštevanje slovenske in sodobne ustvarjalnosti. Koncerti so zasnovani kot strnjene turneje, tako da dobijo glasbeniki občutek, kaj pomeni biti profesionalni glasbenik. Koncerti bodo na različnih lokacijah po Sloveniji; že preizkušenim se letos pridružujeta Murska Sobota in Novo mesto.

Glasbena olimpijada že četrto leto poteka za osnovnošolce in srednješolce in je edino tovrstno tekmovanje v Sloveniji, ki obenem želi biti primerljivo s tistimi na drugih področjih šolskega dela. Doslej je bil odziv učiteljev zelo pozitiven, vsako leto se prijavi približno 50 učencev oziroma dijakov. Tudi na mednarodni olimpijadi so se doslej naši predstavniki zelo uspešno kosali s tujimi.

GMS nepretrgoma, celih 45 let, izdaja revijo, ki zdaj nosi naslov Glasna. Glasna vzgaja, informira, širi obzorja in nenazadnje skrbi za vzgojo mladih piscev. Vsako leto skupaj z glasbenim taborom organizira poseben tečaj za glasbene pisce, kar je izjemna priložnost za bodoče mlade profesionalce. Glasna vsako leto raste, in tako uredništvo za prihodnje leto obeta glasbene kritike, odmeve, esejistiko in še kaj. Na novinarski konferenci smo dobili na vpogled najstarejše izvode časopisa in revij, ki so bile od nekdaj polne zanimivih in tehtnih člankov, v njih pa se pojavljajo tudi imena, ki so še danes akterji na glasbenem prizorišču.

Obetajo se tudi posebne izdaje, namenjene specifičnim temam. Prva se bo posvetila slovenski zabavni glasbi iz obdobja 1900–2000. Zanimivo je, da kljub upadu tiskanih medijev Glasni naklada celo nekoliko raste, kar dokazuje, da je poslanstvo revije resnično temeljito in ima daljnosežne posledice, njena kakovost pa je neizpodbitna.

Letos maja je imela Glasna razstavo v NUK-u, sledi potujoča razstava, ki nas bo 6. 10. vpeljala v novo sezono v Novi Gorici ter nato nadaljevala pot po Sloveniji.

Med ostalimi dejavnostmi omenimo še dobrodelne koncerte, sodelovanje s tujimi partnerji, mednarodni poletni tabor Glasbene mladine, ki je namenjen izpopolnjevanju mladih glasbenikov na področjih, ki jih drugi ne ponujajo.

In za konec tale misel: v Sloveniji sta edino Glasbena mladina Slovenije in Glasbena mladina ljubljanska tisti, pri katerih so vse moči in volja uperjene k sistematičnemu razvoju programov za mladino, ki so vrh vsega še močno povezani s šolskim glasbenim kurikulom. Naj jim volje in sredstev za to ne zmanjka!

Podrobni opisi in datumi prireditev so objavljeni na http://www.glasbenamladina.si/