17.06.2020

Aleatorika v slovenskem modernizmu

Pri Znanstveni založbi FF je izšla knjiga Urške Rihtaršič "Aleatorika in njen odmev v glasbi slovenskega povojnega modernizma".

SIGIC

Aleatorika
Foto: izrez iz naslovnice knjige

Avtorica monografije se uvodoma posveti definicijam in medsebojnim razmerjem posameznih pojmov, ki se v strokovni literaturi pojavljajo v zvezi z aleatoriko, v nadaljevanju pa skuša opredeliti in kategorizirati različne vrste aleatorike. Izriše tudi svetovni glasbeni kontekst, v katerem aleatorika pomeni odgovor na strogo determiniranost serializma, hkrati pa predstavlja nadaljevanje njegovih tandenc po prelamljanju s tradicionalnimi zakonitostmi oblikovanja glasbenega zvoka. Zaradi specifične družbenopolitične situacije so modernistične novosti v slovenski glasbeni prostor prihajale s časovnim zamikom. Pri tem presenečajo izjemno individualizirani načini, na katere so ustvarjalci novosti vpletali v svoje opuse in jih spajali z lastnimi estetskimi načeli. Cilj besedila je bil raziskati, na kakšen način se je aleatorika uveljavljala v delih slovenskih skladateljev prvega povojnega obdobja; ker je oblikovala nekatere pojavne specifike, tipične za slovensko okolje, je bila nujna tudi njihova definicija in iskanje vzrokov zanje.

Urška Rihtaršič je leta 2015 zaključila študij harfe na Akademiji za glasbo, leto kasneje pa še študij sociologije kulture in muzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zadnja leta se posveča predvsem izvajanju sodobne in komorne glasbe in poučevanju harfe. V obdobju 2017-2018 je bila kot asistentka raziskovalna na Oddelku na muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, trenutno pa je študentka prvega letnika doktorskega študija muzikologije.