23.04.2019

Knjiga o opusu skladatelja Marijana Lipovška

Pri Znanstveni založbi FF je izšla knjiga muzikologinje Vesne Venišnik Peternelj o življenju in predvsem delu enega od ključnih slovenskih skladateljev Marijana Lipovška.

Sigic

Med tradicijo in sodobnostjo
Foto: naslovnica knjige

Namen monografije Med tradicijo in sodobnostjo: opus skladatelja Marijana Lipovška je prikaz Lipovškovih temeljnih kompozicijskih tehnik in razvoja skladateljskega sloga. V prvem delu knjige je na kratko opisana Lipovškova življenjska pot, v nadaljevanju pa sledi kratek oris njegove poetike. Osrednji del knjige predstavlja pregled skladateljevega opusa v obliki analitičnih obravnav skladb. Sicer pa je po mnenju avtorice Lipovšek slovenski glasbi največ doprinesel na področju komornih skladb in samospevov in je kljub močnemu navezovanju na tradicijo izoblikoval lasten kompozicijski slog.  

Vesna Venišnik Peternelj (1988) je leta 2016 doktorirala na Oddeleku za muzikologijo na temo Zgodnja simfonična glasba na Slovenskem, med letoma 2012 do 2017 pa je bila predsednica Slovenskega muzikološkega društva.