15.12.2020

Glasba v črkah: Med tradicijo in sodobnostjo

Muzikologinja Vesna Venišnik Peternelj v knjigi Med tradicijo in sodobnostjo analizira opus skladatelja Marijana Lipovška.

Tjaša Primc

Vesna Venišnik Peternelj: Med tradicijo in sodobnostjo: opus skladatelja Marijana Lipovška

V lanskem letu je pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete izšla knjiga Med tradicijo in sodobnostjo muzikologinje Vesne Venišnik Peternelj, ki se nanaša na življenje in opus Marijana Lipovška, enega pomembnejših slovenskih skladateljev. Skozi celotno delo sledimo prikazu Lipovškovih temeljnih kompozicijskih tehnik ter razvoju njegovega sloga. Avtorica nas ob analiziranju skladb vedno opozori na osrednji Lipovškov kompozicijski princip – uporabo tradicionalnih form. Izpostavi sonatni stavek, tridelne pesemske oblike, rondo itd. Analiza danih skladb je odlična, podani so tudi odlomki skladb, bi pa bralec za boljšo predstavo potreboval partituro oziroma celotno skladbo, da bi analizi lažje sledil. S prikazom skladateljevega kompozicijskega ustvarjanja je avtorica s temi analizami vseeno ponudila odličen prerez.

Knjiga je razdeljena v smiselne dele, ki skupaj tvorijo zaokroženo celoto ter nam prikažejo skladatelja kot celovitega umetnika. Avtorica najprej oriše življenje Marijana Lipovška. Njej jezik je v neanalitičnih delih jasen in berljiv, tako da se skladatelj čisto približa tudi bralcu, ki ni ravno glasbenik. Tega pa ne morem reči za nadaljevanje knjige. Vesna Venišnik Peternelj v skladateljevi poetiki uporablja glasbene izraze in jezik, ki je bližje muzikološki stroki, zato je knjiga namenjena predvsem strokovni javnosti, ki s specifično glasbeno terminologijo seveda nima težav. 

Jedro monografije prinaša muzikološko analizo skladb, ki razkrivajo skladateljeve temeljene kompozicijske prijeme in razvoj njegovega sloga. Analize so urejene kronološko, po času nastanku skladb, zaradi skladateljevih drugačnih kompozicijskih prijemov pa je avtorica mestoma odstopila od eksaktne kronologije. Bralec zaradi tega ne izgubi niti, saj mu ponuja zadovoljive odgovore na vprašanja, ki se mu porajajo sproti. Vesna Venišnik Peternelj skladbe postavi v sklop petih poglavij, ki zaokrožijo približno deset let skladateljevega ustvarjanja. Daljše je le prvo poglavje, kjer so zaobjeta njegova študijska leta. 

Avtorica nas ob analiziranju skladb vedno opozori na osrednji Lipovškov kompozicijski princip – uporabo tradicionalnih form. Izpostavi sonatni stavek, tridelne pesemske oblike, rondo itd. Analiza danih skladb je odlična, podani so tudi odlomki skladb, bi pa bralec za boljšo predstavo potreboval partituro oziroma celotno skladbo, da bi analizi lažje sledil. S prikazom skladateljevega kompozicijskega ustvarjanja je avtorica s temi analizami vseeno ponudila odličen prerez. Knjiga je zanimiva predvsem za študente kompozicije in muzikologije, morda deluje nekako učbeniško, kar pa je v skladu z zasnovo in politiko Znanstvene založbe Filozofske fakultete.

Knjigi Med tradicijo in sodobnostjo zagotovo ne bi mogli podeliti oznake lahkotnega čtiva. Vsekakor pa je odlično čtivo za vse, ki si želijo razširiti obzorje o Lipovškovem delu. 

Knjigo si lahko v digitalni ediciji preberete TUKAJ.