24.01.2018

Dnevi harmonike v Ljubljani

Prihodnji teden bo na ljubljanski Akademiji za glasbo potekal v znamenju Dnevov harmonike.

SIGIC

Dnevi harmonike v Ljubljani

Dnevi harmonike bodo potekali od 31. januarja do 4. februarja in jih akademija organizira skupaj s partnerskimi institucijami - Konservatorijem za glasbo Giuseppe Tartini v Trstu, Koroškim deželnim konservatorijem v Celovcu, Centrom Superior de Música del País Vasco – Musikene iz San Sebastiana, Visoko šolo za glasbo, gledališče in medije iz Hannovra in Glasbeno akademijo Univerze v Sarajevu

Gre za umetniški projekt, ki je zaživel leta 2016 kot pobuda, da se znotraj Akademije za glasbo, širše po Sloveniji, ter v mednarodnem prostoru širše regije izpostavi delovanje enega najmlajših študijev na AG Ljubljana. Študij harmonike je bil na AG Ljubljana ustanovljen leta 2008. Eden od pomembnejših namenov je tudi omogočiti študentom harmonike dodatno vrednost in vpogled v mednarodno primerljivost samega študija skozi mojstrske tečaje uglednih profesorjev iz tujih akademij in skupne koncerte s študenti tujih akademij.

Program je sestavljen iz mojstrskih tečajev in predavanj profesorjev partnerskih akademij namenjeni študentom harmonike AG Ljubljana.

31. januarja in 1. februarja bosta mojstrska tečaja vodila prof. Corrado Rojac in  prof. Roman Pechmann, 2. februarja pa prof. Iñaki Alberdi. 3. februar je rezerviran za predavanja o razvoju zahodnoevropske pedagogike, perspektivah, tehniki in izzivih poučevanja harmonike, o slednji temi bo predaval prof. Luka Juhart.

31. januarja ob 19.30 se bodo na koncertu v Kazinski dvorani predstavili izbrani študentje partnerskih akademij (konceert bodo izvedli tudi v Trstu in Celovcu), na zaključnem koncertu, 3. februarja ob 19.30 pa bo tam nastopil priznani umetnik Iñaki Alberdi iz partnerske akademije Musikene, San Sebastjan. Na koncertu bo izvajal nova dela španskih skladateljev v kombinaciji s transkripcijami za harmoniko prav tako španskih skladateljev. Ta koncert se smatra umetniškim vrhuncem samega projekta. Alberdi velja danes za enega od najvidnejših in najproduktivnejših interpretov na harmoniki v mednarodnem prostoru.

Umetniški vodja projekta, Borut Zagoranski: "Osrednji dogodek projekta, ki smo ga organizatorji poimenovali Izzivi poučevanja, bo 3.2.2018. Gre za niz predavanj, ki bodo potekala ves dan.  Ta dan so k spremljanju programa povabljeni vsi učitelji harmonike na slovenskih Glasbenih šolah in drugi, ki jih tematika zanima. Skozi predavanja in Forum se bodo izpostavile teme, vezane za širšo pedagogiko harmonike. Predavali bodo profesorji partnerskih akademij. Popoldne pa se bo s krajšimi predstavitvami pedagoških tem predstavilo okrog 10 učiteljev harmonike iz glasbenih šol, znova v kombinaciji s tujimi profesorji. Aktivno bodo sodelovali tudi študenti AG Ljubljana, ki bodo predstavili nekatere magistrske naloge, vezane na pedagogiko harmonike. Načrtujemo, da se bo skozi Forum odprla širša debata na temo izzivov izobraževanja harmonike. Izpostavil bi še, da harmonika kot koncertni instrument obstaja šele 70 let in je pedagogika za ta instrument v bliskovitem razvoju. Skozi ta predavanja tujih profesorjev in izkušnje domačih učiteljev bomo skušali pridobiti čim bolj jasen pregled o najnovejših dosežkih s področja pedagogike harmonike in skozi izmenjavo izkušenj na Forumu med vsemi udeleženci čim bolj razjasniti vsakdanje dileme in vprašanja iz področja pedagogike harmonike."