27.04.2021

Glasba v črkah: Tartinijeva pisma

Popotnica k nadaljnjim raziskavam velikega mojstra iz Pirana.

Tomaž Gržeta

Giorgia Malago (ured.): Giuseppe Tartini: lettere e documenti / Pisma in dokumenti

Pred nami je obsežna trojezična monografska publikacija v dveh zvezkih, naslovljena Giuseppe Tartini – Lettere e documenti/Pisma in dokumenti/Letters and Documents. Gre za eno najnovejših muzikoloških pridobitev na področju raziskovanja življenja in dela v Piranu rojenega skladatelja, violinista, glasbenega teoretika in znanstvenika na področju akustike. Na podlagi poldrugega stoletja raziskav in obravnav Tartinijeve ohranjene in v virih izpričane korespondence je mlada italijanska muzikologinja Giorgia Malagò pripravila nabor primarnih virov ter strokovnih komentarjev, ki bodo muzikologom izvrstna popotnica za nadaljnja raziskovanja Tartinijevih dosežkov in zapuščine. Knjiga je izšla pri založbi Univerze v Trstu in je sad sodelovanja slovenskih in italijanskih partnerjev: Občine Piran, Združenja skupnosti Italijanov Piran »Giuseppe Tartini«, Festivala Ljubljana, Konservatorija »Giuseppe Tartini« v Trstu, CEI (Central European Iniciative) ter Univerze v Padovi.

Kot v uvodu pojasni urednica, so pisma »bistvenega pomena, saj na profesionalni in človeški ravni gradijo podobo vsestranskega in zanimivega umetnika«. V Tartinijevih pismih med drugim najdemo veliko število dragocenih podatkov o osebnostih in dogodkih v glasbenem svetu Italije in Srednje Evrope v 18. stoletju. »Raznolike teme, ki so obravnavane v pismih, dopuščajo različna branja. Lahko nam služijo kot biografski in filološki vir ali pa kot vir za poglabljanje vedenja o razvoju glasbene pedagogike, kulturne zgodovine, zgodovine mentalitet in glasbene estetike«. Publikacija zajema dva zvezka z jasno in pregledno podano vsebino. V prvemu zvezku najdemo uvodna pojasnila h konceptu same raziskave ter muzikološko obravnavo, razdeljeno na dva sklopa: v prvem so obravnavane značilnosti pisemskega gradiva, kot so njegova obsežnost, razpršenost, ohranjenost ter vsebina; v drugem se urednica osredotoča na dolgoletni odnos, ki ga je Tartini s pomočjo dopisovanja razvil s takrat vodilnim italijanskim skladateljem, glasbenim teoretikom, pedagogom in historiografom Giovannijem Battistom Martinijem, ki je deloval v Bologni. Njuno prijateljstvo je morda temeljilo zgolj na korespondenci, kajti zaenkrat ni dokazov, da bi se kdaj srečala, vendar njuni pogovori, kot ugotavlja urednica, razkrivajo živahne razprave o glasbeni teoriji in tudi o osebnih izkušnjah z glasbenimi tiskarji in podobnem, kar pred nami izriše podobo glasbenega življenja v Italiji ob izteku baroka. Prvi zvezek se zaključi s pismi v italijanskem izvirniku ter zglednimi uredniškimi opombami in uredniškimi posegi. Drugi zvezek prinaša slovenski in angleški prevod istih pisem. 

Kronološko urejena pisma so torej glavni del pričujoče izdaje. Predstavljajo urejeni korpus danes znanih in dostopnih Tartinijevih pisem – primarnega vira z izjemnim znanstvenim potencialom. »Namen pričujočega dela je nuditi izpopolnjen aparat za bodoče raziskave o življenju in delu Giuseppeja Tartinija, ključne osebnosti v beneški in evropski kulturni zgodovini.«

Knjigo lahko v digitalnem formatu berete tukaj (I. zvezek) in tukaj (II. zvezek).