09.06.2020

Sodobno, a dostopno

Vsestranski slovenski glasbenik mlajše generacije, Matija Krečič, je dejaven tako kot violinist pa tudi kot skladatelj. V preteklem letu so nastali posnetki, ki so januarja letos bili združeni na njegovi novi avtorski zgoščenki, naslovljeni Cut/Rez.

Tomaž Gržeta

Cut/Rez

Matija Krečič

Cut/Rez

ZKP RTV Slovenija
2020

Vsestranski slovenski glasbenik mlajše generacije, Matija Krečič, je dejaven tako kot violinist (poustvarja klasično glasbo, igra pa tudi v jazz in pop zasedbah) kot tudi kot skladatelj (poleg sodobne klasične glasbe ustvarja še glasbo za gledališče in film). V preteklem letu so nastali posnetki, ki so januarja letos izšli na njegovi novi avtorski zgoščenki, naslovljeni Cut/Rez. Naslov si sposoja od ene izmed skladb, simbolika naslova pa se razkriva ob odkrivanju koncepta albuma oziroma nabora del na njem. »Izbor skladb za pričujočo ploščo se mi je ob misli na dela, ki sem jih napisal v zadnjih letih, ponudil kar sam. Glasba se, čeprav je nastala za različne priložnosti, povezuje v celoto in tvori dramaturški lok, ki se mi je izrisal že ob prvih mislih na novi album.« Gre torej za dokaj naključni, a vsekakor smiselni prerez skozi najbolj sveže obdobje Krečičeve ustvarjalnosti. Album Cut/Rez je dokument enega obdobja ustvarjalnosti skladatelja, ki v svojih delih sodobna glasbena sredstva spretno združuje s tradicionalnimi oblikami, pri čemur vključuje prvine klasike, jazza in ljudske glasbe različnih tradicij. Prepoznavna komponenta Krečičeve izraznosti je tudi spretna idiomatska obravnava najrazličnejših glasbil. Vse to prispeva k prepoznavnosti in dostopnosti Krečičevih stvaritev.

No Walk No Talk ter Preludij in elegija se navezujeta na Krečičev prvi avtorski album, Architexture, ki je bil v celoti posvečen delom za godala. Prvo skladbo prepoznavno zaznamuje poudarjena ritmična komponenta, ki delu kljub sodobni glasbeni govorici nadeva temperamentno privlačnost in dostopnost. Delo Preludij in elegija je po oblikovni plati zavezano starejši, klasični tradiciji, vendar to izraža s svežim slogovnim izrazom, za Krečičeve stvaritve značilno razumljivim in privlačnim. For Lenny's 100 je hommage Leonardu Bernsteinu, ki je nastal ob 100-letnici Bernsteinovega rojstva. Gre za barvito, vsebinsko bogato delo, iz katerega veje hudomušnost obeh skladateljev. Vokalno-inštrumentalna skladba Cut/Rez in zborovska Mesarja hči imata dramaturško zasnovo. Za Rez je značilna abstraktna vsebina, ki pa je tako slikovita in povedna, da bi si ob njej zlahka predstavljali povsem konkretno dogajanje oziroma bi si to delo lahko zamislili kot spremljavo kakega gledališkega komada. Ravno nasprotno, a vendarle sorodno deluje Mesarja hči, ki je slikovita, mestoma morda celo preveč dosledna uglasbitev besedila Tomaža Hostnika. Celoto zaokroženo sklene izjemno nežno, meditativno ter hkrati povedno orkestrsko delo Jesensko tiho, v katerem kot solistično glasbilo zablesti armensko pihalo duduk, ki daje tej skladbi ob prisotnosti orkestra poseben kolorit in značaj.

Album Cut/Rez je dokument enega obdobja ustvarjalnosti skladatelja, ki v svojih delih sodobna glasbena sredstva spretno združuje s tradicionalnimi oblikami, pri čemur vključuje prvine klasike, jazza in ljudske glasbe različnih tradicij. Prepoznavna komponenta Krečičeve izraznosti je tudi spretna idiomatska obravnava najrazličnejših glasbil. Vse to prispeva k prepoznavnosti in dostopnosti Krečičevih stvaritev. Heterogen nabor del tukaj tvori presenetljivo homogen spored, ki poslušalca popelje na prijetno intimno potovanje skozi notranji svet mladega ustvarjalca. Za izjemno kvaliteto posnetkov poskrbijo vrhunski izvajalci – nekaterih izmed najboljših slovenskih klasičnih glasbenikov in zasedb prevladujoče mlajše generacije. Ti so z umetniško in tehnično dovršenimi interpretacijami Krečičeva dela predstavili v kar najboljši luči.