10.04.2017

Zgodbe iz mladosti violine

Violinistka Mojca Gal, lutnjar Sam Chapman, čembalist in orglavec Markus Hünninger ter gambist Domen Marinčič nam predstavljajo zgodnji repertoar za violino izpod peresa srednjeevropskih skladateljev.

Tomaž Gržeta

Ri-Cercare: Glasba 17. stoletja

Gal / Chapman / Hunninger / Marinčič

Ri-Cercare: Glasba 17. stoletja

ZKP RTV Slovenija
2016

Pri založbi ZKP RTV Slovenija je izšel album z naslovom Ri-Cercare, ki ga zlahka vzamemo dobesedno – gre za ponovno iskanje. »Raziskovanje glasbe in zvočnih svetov naše nekdanje kulture«, to so si za cilj zadali violinistka Mojca Gal, lutnjar Sam Chapman, čembalist in orglavec Markus Hünninger ter gambist Domen Marinčič, ki so spored zasnovali kot sprehod skozi redkeje prehojene poti baročne glasbe, na katerem nam predstavljajo zgodnji repertoar za violino izpod peresa srednjeevropskih (nemških, avstrijskih, čeških in severnoitalijanskih) skladateljev.

Dejstvo, da se izvajalci raziskovalno poglobijo ne le v notni, temveč tudi v zgodovinski material izbranega repertoarja, daje temu albumu še posebno dokumentarno in umetniško vrednost.

Spored se spleta okrog sonat za violino in basso continuo češkega skladatelja Jana Ignaca Františka Vojte, ki ga danes poznamo po zgolj osmih ohranjenih delih. A ta so ključnega pomena, saj gre za najstarejše znane violinske sonate kakega češkega skladatelja, druga njihova posebnost pa je, da zaradi posebne zvočnosti in možnosti drugačnih prijemov zahtevajo scordaturo, to je drugačno uglasitev violinskih strun od običajne, kar jih druži z nekaterimi sočasnimi deli veliko bolj znanega Heinricha Ignaza Franza Bibra.

Kot solistka v teh sonatah nastopa Mojca Gal, ki s svojo tehnično dovršenostjo in izjemnim občutkom za retoriko sloga razkaže Vojtove sonate v vsej njihovi povednosti, kot zrela in pogosto virtuozna dela. Mojca Gal, katere ton sega od milega in prefinjenega do ekspresivno rustikalnega, je k izbranemu repertoarju prispevala tudi lastno delo, Ricercar za violino solo na temo Cipriana de Rora. Violinistka se s tem dokaže kot intimna poznavalka sloga in skladateljskih prijemov zgodnjega baroka, ki z lastnim ustvarjalnim prispevkom še dodatno podkrepi in poosebi svoje interpretacije Vojtovih, a tudi Schmelzerjeve, Bradove in Buxtehudejeve sonate s te zgoščenke.

V Buxtehudejevi Sonati se Galovi kot izjemen sogovornik pridruži Domen Marinčič na violi da gamba, da tudi tu z enako solistično natančnostjo in muzikalnostjo kot pri drugih delih oblikuje part continua. Z eno izmed Frobergerjevih Allemand se predstavi Markus Hünninger, čembalist, ki očara s sočnim legatom in spevnim fraziranjem ter temperamentno in jasno artikulacijo. Ta pride kot krepka in zanesljiva podpora solističnemu violinskemu partu lepo do izraza tudi pri continuu (tako na čembalu kot na orglah). Podobno lahko opišemo zven teorbe izpod prstov Sama Chapmana, ki je kot solist melanholični Vivianijevi Passacaglii vdihnil nemalo povednosti.

Skladen in pester spored kvalitetnih posnetkov izjemno živih, prepričljivih in prikupnih izvedb bogati strnjena, toda informativna spremna beseda, ki jo je (kot to pogosto počne pri svojih koncertih) pripravil Domen Marinčič. Dejstvo, da se izvajalci raziskovalno poglobijo ne le v notni, temveč tudi v zgodovinski material izbranega repertoarja, daje temu albumu še posebno dokumentarno in umetniško vrednost.